Refundacje

W celu uzyskania refundacji, potrzebny jest wniosek na aparat słuchowy, wkładkę uszną wystawiony przez lekarza laryngologa. Wniosek taki od momentu wystawienia przez lekarza ważny jest miesiąc. W tym czasie należy go podbić w NFZ, a następnie udać się do Gabinetu Logopedycznego Aparaty słuchowe Monika Trybuch celem  zapoznania się z ciekawą i atrakcyjną dla Państwa  ofertą.

APARATY SŁUCHOWE

APARATY SŁUCHOWE NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE 26-

PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 r. ż.
(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB)

Maksymalna kwota refundacji za 1 aparat słuchowy wynosi 2000 zł. Możliwość refundacji na  1 lub 2 aparaty słuchowe ( przy obustronnym ubytku słuchu) czyli w przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie w wysokości 4000 zł
Refundacja przysługuje raz na 3 lata.

APARATY SŁUCHOWE NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE 26+

PACJENCI POWYŻEJ 26 r. ż.
(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)
W przypadku tej grupy pacjentów maksymalny limit finansowania ze środków NFZ za jeden aparat wynosi 1000 zł., od którego należy odjąć 30% udziału własnego pacjenta czyli możemy uzyskać refundacje 700 zł. Możliwości refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu).
Refundacja przysługuje raz na 5 lat.

APARATY SŁUCHOWE NA PRZEWODNICTWO KOSTNE 26-

( z wyłączeniem aparatów mocowanych na stałe)
PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 r. ż.
(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB)
Maksymalna kwota refundacji za 1 aparat słuchowy wynosi 1800 zł. Możliwość refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu) czyli  w przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 3600 zł.
Refundacja przysługuje raz na 3 lata.

APARATY SŁUCHOWE NA PRZEWODNICTWO KOSTNE 26+

( z wyłączeniem aparatów mocowanych na stałe)
PACJENCI  POWYŻEJ 26 r. ż.
(stopień uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)
W przypadku tej grupy pacjentów maksymalny limit finansowania ze środków NFZ za jeden aparat wynosi 1800 zł., od którego należy odjąć 30% udziału własnego pacjenta czyli możemy uzyskać refundacje 1260 zł. Możliwości refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu).
Refundacja przysługuje raz na 5 lat.

INDYWIDUALNE WKŁADKI USZNE

INDYWIDUALNE WKŁADKI USZNE 26-

PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 r. ż.
Kwota dofinansowania wynosi 60 zł za sztukę. Dofinansowanie nie jest określone czasem lecz dostosowanie wyłącznie do zaleceń lekarza.

INDYWIDUALNE WKŁADKI USZNE 26+

PACJENCI  POWYŻEJ 26 r. ż.
Kwota dofinansowania wynosi 50 zł za sztukę. Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat.

SYSTEM WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE

Wskazaniem do dofinansowania są wady słuchu utrudniające lub ograniczające rozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26 r.ż.
Maksymalny limit dofinansowania z NFZ wynosi 5500 zł przy 50 % udziale własnym pacjenta czyli maksymalna kwota refundacji wynosi 2750 zł. Dofinansowanie przysługuje raz na  5 lat.

Zasady refundacji zostały opracowanie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

REFUNDACJA APARATÓW SŁUCHOWY PFRON
( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Osobom posiadającym grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON ( MOPS ) . Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz wysokości dochodu osób składającej wniosek.

REFUNDACJA APARATÓW SŁUCHOWY  DLA DZIECI
Istnieje możliwość dofinansowania z dodatkowych źródeł, aby Twoje dziecko mogło cieszyć się najnowocześniejszą technologią dostępną na rynku.  W przypadku dzieci nie uznajemy kompromisów.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny, lub wizytę w Gabinecie.