Logopedia

Jeśli masz wątpliwości dotyczące rozwoju mowy Twojego dziecka, zgłoś się do nas.
Tutaj otrzymasz fachową poradę doświadczonych logopedów.

Oferujemy:

 • diagnozę
 • profilaktykę rozwoju mowy
 • ćwiczenia usprawniające kształtowania rozwoju mowy
 • wczesną naukę czytania (dzieci od 2, 3 lat)
 • terapię dysleksji, dysgrafii i dysortografii
 • terapię dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy

opiekę logopedyczną nad dziećmi i młodzieżą z problemami niedosłuchu

Poprzez zabawę rozwijamy:

 • sprawność motoryczną i manualną
 • spostrzeganie wzrokowe i słuchowe
 • pamięć i koncentrację uwagi
 • Zapraszamy również obcokrajowców na naukę języka polskiego.
 • To propozycja dla tych, którzy chcą opanować nie tylko gramatykę,
 • ale także nauczyć się  swobodnej komunikacji.

Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe (do 3 osób).