Aparaty wewnątrzuszne

Zakładane wewnątrz ucha w przewodzie słuchowych. Poprzez wykorzystaniem techniki laserowej obróbki odlewu z kanału słuchowego klient otrzymuje produkt niemal niewidoczny.

Każdy aparat słuchowy tworzony jest indywidualne oraz strojony przez protetyka słuchu odpowiednio do ubytku klienta.