Aparaty RIC

Zasadnicze cechy aparatów wewnątrzusznych i zausznych. Atrakcyjny design i najnowsza technologia ze słuchawką zewnętrzną, stanowi najdyskretniejsze rozwiązanie w zakresie zausznych aparatów.
Rozwiązanie zapewnia dyskrecję użytkownikowi.

Każdy aparat słuchowy tworzony jest indywidualne oraz strojony przez protetyka słuchu odpowiednio do ubytku klienta.